บัตรใบเดียวที่เอาอยู่เรื่องการติดต่อ

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

“นามบัตร” เพราะสามารถเก็บและนำเสนอข้อมูลได้ทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ และโซเซียลมีเดียต่างๆ แต่ปัญหาก็คือนามบัตรกระดาษธรรมดาจะทำให้นำเสนอข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน