วิธีการเปิดใช้งานบัตร Vibecards

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Vibecards

vibecards digital namecard
vibecards digital namecard

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Social media
หรือ ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Email สำหรับองค์กร

Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email

ติดตั้งการ์ด

ไปที่เมนู “Card”
และเลือก “Write to NFC Card”

select to Card Menu

สแกน NFC Card iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
แตะบัตร Vibecards ตรงส่วนบนของโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.

สแกน NFC Card Android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
แตะบัตร Vibecards ตรงส่วนกลางของด้านหลังโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.

คู่มือการเปิดใช้งานบัตร Vibecards

สามารถ Download Vibecards. ได้แล้ววันนี้

vibecards digital namecard
vibecards digital namecard
ตำแหน่งการวาง NFC Card
Tap the NFC card on the smartphone.
1

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Social media หรือ ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Email สำหรับองค์กร

Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email
2

เมนู Home

เลือกเมนู Card

3

เมนู Card

เลือก Write to NFC Card

4

สแกน NFC Card

แตะ NFC Card ให้ตรงตำแหน่ง

วิธีการเปิดใช้งานบัตร Vibecards

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Vibecards

vibecards digital namecard
vibecards digital namecard
Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email
Tap the NFC Card in place.
เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Social media
หรือ ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Email
สำหรับองค์กร

Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email
ติดตั้งการ์ด

ไปที่เมนู “Card”
และเลือก “Write to NFC Card”

select to Card Menu
สแกน NFC Card iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
แตะบัตร Vibecards
ตรงส่วนบนของโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.
สแกน NFC Card Android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
แตะบัตร Vibecards
ตรงส่วนกลางของด้านหลังโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.
4

แตะบัตร Vibecards ให้ตรงตำแหน่ง

ตำแหน่งการวาง NFC Card

1

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Social media หรือ ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Email สำหรับองค์กร

Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email
2

เมนู Home

เลือกเมนู Card

3

เมนู Card

เลือก Write to NFC Card

4

สแกน NFC Card

แตะ NFC Card ให้ตรงตำแหน่ง

สำหรับใช้งานผ่าน Web Browser

เข้าเว็บไชต์ https://vibecards.io.

ที่เมนู “ลงชื่อเข้าใช้งาน

vibecards.io download app

ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านอีเมล (เฉพาะ Enterprise)

หรือลงชื่อเข้าใช้งานผ่านโซเซียลมีเดีย สำหรับบุคคลทั่วไป

vibecards-login

หลังจากทำการล็อกอิน
Vibecards จะแสดงโปรไฟล์เริ่มต้นเราสามารถเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไขได้

profile-vibecards

ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ “EDIT” เพื่อแก้ไขโปรไฟล์

vibecards-edit-profile

หน้าแสดงการแก้ไขขโปรไฟล์ 

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนของการติดต่อได้ที่นี่
เมื่อเพิ่มเรียบร้อย แล้วให้ทำการกดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก

vibecards-add-social-media

หน้าแสดงการแก้ไขขโปรไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนของการติดต่อได้ที่นี่
เมื่อเพิ่มเรียบร้อย แล้วให้ทำการกดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก

vibecards-register-card

หน้าแสดงการแก้ไขขโปรไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนของการติดต่อได้ที่นี่
เมื่อเพิ่มเรียบร้อย แล้วให้ทำการกดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก

vibecards-register-card-details

ผู้ใช้งานสามารถแชร์โปร์ไฟล์ของได้ที่ “Card Link”

vibecards-cards-link-for-share
vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลการติดต่อ