Vibecards.
User guideline

การเปิดใช้งานบัตร Vibecards

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Vibecards

vibecards digital namecard
vibecards digital namecard

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Social media
หรือ ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Email สำหรับองค์กร

Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email

ติดตั้งการ์ด

ไปที่เมนู “Card”
และเลือก “Write to NFC Card”

select to Card Menu

สแกน NFC Card iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
แตะบัตร Vibecards ตรงส่วนบนของโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.

สแกน NFC Card Android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
แตะบัตร Vibecards ตรงส่วนกลางของด้านหลังโทรศัพท์

Tap the NFC Card in place.

วิธีการเปิดใช้งานบัตร Vibecards

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Vibecards

vibecards digital namecard
vibecards digital namecard
Sign in via Social media or Sign in via Corporate Email
Tap the NFC Card in place.

คู่มือแนะนำ
วิธีการใช้งานเบื้องต้น

(User guideline to Basic Usage Instructions)
1. การเปลี่ยน Password

1. เข้าไปที่เมนู Setting เลือก Change Password
2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน ตั้งรหัสใหม่ที่ต้องการ แล้วกด Confirm

2. การเพิ่มช่องทางการติดต่อ

1. เข้าไปที่เมนู People จะพบข้อมูลผู้ติดต่อที่แท็บ People
2. กดสัญลักษณ์รูปคนบวกฝั่งขวามือ แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ

3. การแชร์ข้อมูล Profile ให้ผู้อื่น

1. เลือก Profile ที่ต้องการแชร์
2. กดปุ่ม Share my profile ด้านล่าง
(หรือกดที่  …  มุมบนขวา แล้วกด Share your profile)
3. เลือกแชร์ในรูปแบบที่ต้องการ

4. การสแกนเก็บนามบัตรกระดาษ

1. เข้าไปที่เมนู People จะพบข้อมูลผู้ติดต่อที่แท็บ People และกดสัญลักษณ์รูปคนบวกฝั่งขวามือ เลือก Scan Name Card
2. กดถ่ายรูปนามบัตรหรือเลือกจากรูปภาพ
3. ระบบจะกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ จากนั้นกด Save

5. การป้องกันข้อมูล กรณีบัตรหาย

1. เข้าไปที่เมนู Card
2.1 ระงับบัตรชั่วคราว ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลชั่วคราว สามารถทำได้โดนกด Active / Inactive

2.2 หากต้องการอายัดบัตรกรณีบัตรสูญหาย สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Delete

วิธีการปรับแต่งข้อมูลโปรไฟล์ที่มีอยู่

(Customize your existing profile)
vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

คลิกเลือก Profile ที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

กดสัญลักษณ์ … มุมบนขวา เพื่อเลือกใช้งานฟังก์ชั่น

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

เลือก Edit เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว หรือภาพโปรไฟล์ตามต้องการ จากนั้นกด Save

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

เลื่อนโปรไฟล์ไปจนถึงส่วนล่างสุด แล้วกดปุ่ม Add New Item

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม (ข้อความ รูปภาพ หรือ Social Link)

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ใส่ข้อมูลลงใน Item ที่เลือก หากเป็นประเภท Link ให้ระบุชื่อ Item และ URL

ปรับเปลี่ยนการจัดเรียง Item โดยกดสัญลักษณ์ ::: แล้วเลื่อนขึ้น/ลง

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลการติดต่อ