vibecards admin panel สำหรับบริหารจัดการนามบัตร รวมถึงรายงานต่างๆเรื่องการใช้งานบัตรของพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าองค์กร

Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรของคุณ

Vibecards เพิ่มทางเลือกในการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้มากที่สุดโดยรองรับการติดตั้งทั้งแบบ on-premise และ on cloud ในรูปแบบของ Software as a service
On-premise

Vibecards จะถูกติดตั้งและใช้งานภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร ซึ่งให้การควบคุมและความปลอดภัยที่ดีกว่าสำหรับโซลูชัน นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดหรือกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

On Cloud

มีความยืดหยุ่นสูงใน เว็บไซต์ที่ต้องการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก สามารถรองรับการใช้งาน และการใช้บริการจากผู้คนทั่วโลก

Reduce
carbon footprint

Vibecards นำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนามบัตรใน รูปแบบดิจิทัลแทนการใช้นามบัตรกระดาษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ บรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

Outstanding Abilities of Vibecards​

ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล

Vibecards มีระบบสำหรับ Administrator ให้สามรถเข้ามาช่วยบริหารจัดการได้ Dashboard แสดงข้อมูลสามารถออกเป็นรายงานนำไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร​

ด้านเทคโนโลยี​

Vibecards มี NFC technology สามารถใช้ได้หลากหลายมากกว่าการเป็นนาม บัตรในฐานะบริษัที่ทำ SI แน่นอน Product จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ customized ได้ตามความต้องการขององค์กรแน่นอน​

ความปลอดภัย

Vibecards รับรองความปลอกภัยของระบบการจัดเก็บ Sensitive Data ขั้นสูง จาก MFEC ที่ได้มาตรฐานรองรับจาก ISO​

การเชื่อมต่อ

Vibecards สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลพนักงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้การ บริหารจัดการ และอัปเดทข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติ​

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

Vibecards ช่วยปรับแต่งการแสดงผลของนาม บัตรดิจิทัลให้สื่อสารความเป็น องค์กร ช่วยสร้างการรับรู้และประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ติดต่อได้​

เหตุผลที่ต้องเลือกเรา Vibecards (MFEC)

System integrator

พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ SI ที่มีประสบการณ์ตรง สามารถรองรับ Technology ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด​

Customized service

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถ customized ได้ตาม ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย

Security System

ความปลอดภัยของการจัดเก็บ Sensitive Data รวมถึงระบบทั้งหมดบนมาตรฐาน ISO20000 / ISO27001

After-sales service

บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ​หากมีข้อสงสัยใดๆเพียงแค่แจ้งให้เราทราบ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำบัตร Vibecards For Enterprise มากกว่า 100 ใบ

การจัดพิมพ์บัตร “Vibecards For Enterprise” จะใช้เทคโนโลยี Offset Printing ที่มีความละเอียดสูง เหมาะกับองค์กรที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงามในงานพิมพ์ การสั่งซื้อมีจำนวนบัตรขั้นต่ำ 100 ใบ รูปแบบบัตรทั้งหมดจะเป็นแบบเดียวกันต่างกันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบัตร(ถ้ามี) ระยะเวลาการออกแบบและผลิตอยู่ประมาณ 15-20 วัน

การใช้งานแพลตฟอรม์และการบริการเสริม

  • ลูกค้าจะสามารถกำหนดหมายเลขบัญชี (Account) ของผู้ดูแลระบบ(Admin) เพื่อใช้บริหารการใช้งานบัตร vibecards ในองค์กรของท่าน อาทิเช่น
  • การยกเลิกผู้ใช้งานบัตรพนักงาน (Active/Inactive Account)
  • การสลับผู้ใช้งานใหม่แทนผู้ใช้งานเดิมที่ลาออกหรือเลิกใช้บัตร โดยใช้บัตรใบบัตรเดิม (Transfer User)
  • มีรหัสผู้ใช้งาน admin สามารถให้ admin แก้ไขนามบัตรของบุคลากรในองค์กรได้และสามารถให้ vibecards ล็อคบางข้อมูลให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถ แก้ไขได้ เช่น ข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน เป็นต้น
  • มีสถิติเกี่ยวกับข้อมูลใช้บัตรของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นรายงานแสดงข้อมูลการลดปริมาณการใช้กระดาษ และแสดงจำนวนของผู้ใช้ว่าในระยะเวลาที่กำหนดมีการแจกนามบัตรไปแล้วกี่ใบ เป็นต้น(Report Analytics)
  • นอกจากนี้ทีมงานของ vibecards จะช่วยนำเข้า/แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกทุกท่านในองค์กร (Mass Upload) กรณีข้อมูลบางอย่างที่ใช้ร่วมกันมีการเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร อาทิเช่น ที่อยู่ของบริษัท, เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของบริษัท เป็นต้น

แอดไลน์ Official ของเราที่ Line: @vibecards
เพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

ขอตัวอย่างนามบัตร vibeards เพื่อทดลองใช้งานสำหรับองค์กร

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณต้องการทดลองใช้นามบัตร vibecards หรือหากต้องการให้ฝ่ายขายของ vibecards ทำเอกสารเสนอราคาให้ คุณสามารถกรอกข้อมูลและรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเราจะส่งบัตรตัวอย่างให้ท่านได้ทดลองใช้งานระบบ ตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้

ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำบัตร Vibecards For Enterprise มากกว่า 100 ใบ

“Vibecards For Enterprise” จะใช้การจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Offset Printing ที่มีความละเอียดสูงมีความเรียบร้อยสวยงามในงานพิมพ์ การสั่งซื้อมีจำนวนบัตรขั้นต่ำ 100 ใบ รูปแบบบัตรทั้งหมดจะเป็นแบบเดียวกันต่างกันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบัตร(ถ้ามี) มีระยะเวลาการออกแบบและการผลิตอยู่ที่ประมาณ 15-20 วัน

บริการเสริมระบบแพลตฟอรม์สำหรับลูกค้าองค์กร (Admin Web Portal)

การยกเลิกผู้ใช้งานบัตรพนักงาน (Active/Inactive Account)

การสลับผู้ใช้งานใหม่แทนผู้ใช้งานเดิมที่ลาออกหรือเลิกใช้บัตร โดยใช้บัตรใบบัตรเดิม (Transfer User)

มีรหัสผู้ใช้งาน admin สามารถให้ admin แก้ไขนามบัตรของบุคลากรในองค์กรได้และสามารถให้ vibecards ล็อคบางข้อมูลให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถ แก้ไขได้ เช่น ข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน เป็นต้น

มีสถิติเกี่ยวกับข้อมูลใช้บัตรของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นรายงานแสดงข้อมูลการลดปริมาณการใช้กระดาษ และแสดงจำนวนของผู้ใช้ว่าในระยะเวลาที่กำหนดมีการแจกนามบัตรไปแล้วกี่ใบ เป็นต้น (Report Analytics)

นอกจากนี้ทีมงานของ vibecards จะช่วยนำเข้า/แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกทุกท่านในองค์กร (Mass Upload) กรณีข้อมูลบางอย่างที่ใช้ร่วมกันมีการเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร อาทิเช่น ที่อยู่ของบริษัท, เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของบริษัท เป็นต้น

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ขอตัวอย่างนามบัตร Vibecards เพื่อทดลองใช้งานสำหรับองค์กร

หากองค์กรของท่านต้องการทดลองใช้นามบัตร vibecards หรือหากต้องการให้ฝ่ายขายเรา ทำเอกสารเสนอราคาให้ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลและรายละเอียด ทางเราจะส่งบัตรตัวอย่างให้ท่านได้ทดลองใช้งานระบบตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางข้างล่างนี้

@Vibecards
+662-821-7999

ติดต่อทีมเซลล์ของเรา

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อทีมเซลล์ของเรา

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลการติดต่อ