vibecards admin panel สำหรับบริหารจัดการนามบัตร รวมถึงรายงานต่างๆเรื่องการใช้งานบัตรของพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลอย่างละเอียดจาก Datasheet

Introduction Vibecards - Digital name card 2024
ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรของคุณ

Vibecards เพิ่มทางเลือกในการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้มากที่สุดโดยรองรับการติดตั้งทั้งแบบ on-premise และ on cloud ในรูปแบบของ Software as a service
On-premise

Vibecards จะถูกติดตั้งและใช้งานภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร ซึ่งให้การควบคุมและความปลอดภัยที่ดีกว่าสำหรับโซลูชัน นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดหรือกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

On Cloud

มีความยืดหยุ่นสูงใน เว็บไซต์ที่ต้องการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก สามารถรองรับการใช้งาน และการใช้บริการจากผู้คนทั่วโลก

Reduce
carbon footprint

Vibecards นำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนามบัตรใน รูปแบบดิจิทัลแทนการใช้นามบัตรกระดาษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ บรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

Outstanding Abilities of Vibecards​

ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล

Vibecards มีระบบสำหรับ Administrator ให้สามรถเข้ามาช่วยบริหารจัดการได้ Dashboard แสดงข้อมูลสามารถออกเป็นรายงานนำไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร​

ด้านเทคโนโลยี​

Vibecards มี NFC technology สามารถใช้ได้หลากหลายมากกว่าการเป็นนาม บัตรในฐานะบริษัที่ทำ SI แน่นอน Product จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ customized ได้ตามความต้องการขององค์กรแน่นอน​

ความปลอดภัย

Vibecards รับรองความปลอกภัยของระบบการจัดเก็บ Sensitive Data ขั้นสูง จาก MFEC ที่ได้มาตรฐานรองรับจาก ISO​

การเชื่อมต่อ

Vibecards สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลพนักงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้การ บริหารจัดการ และอัปเดทข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติ​

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

Vibecards ช่วยปรับแต่งการแสดงผลของนาม บัตรดิจิทัลให้สื่อสารความเป็น องค์กร ช่วยสร้างการรับรู้และประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ติดต่อได้​

เหตุผลที่ต้องเลือกเรา Vibecards (MFEC)

System integrator

พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ SI ที่มีประสบการณ์ตรง สามารถรองรับ Technology ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด​

Customized service

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถ customized ได้ตาม ความต้องการสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย

Security System

ความปลอดภัยของการจัดเก็บ Sensitive Data รวมถึงระบบทั้งหมดบนมาตรฐาน ISO20000 / ISO27001

After-sales service

บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ​หากมีข้อสงสัยใดๆเพียงแค่แจ้งให้เราทราบ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำบัตร Vibecards For Enterprise มากกว่า 100 ใบ

การจัดพิมพ์บัตร “Vibecards For Enterprise” จะใช้เทคโนโลยี Offset Printing ที่มีความละเอียดสูง เหมาะกับองค์กรที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงามในงานพิมพ์ การสั่งซื้อมีจำนวนบัตรขั้นต่ำ 100 ใบ รูปแบบบัตรทั้งหมดจะเป็นแบบเดียวกันต่างกันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบัตร(ถ้ามี) ระยะเวลาการออกแบบและผลิตอยู่ประมาณ 15-20 วัน

การใช้งานแพลตฟอรม์และการบริการเสริม

  • ลูกค้าจะสามารถกำหนดหมายเลขบัญชี (Account) ของผู้ดูแลระบบ(Admin) เพื่อใช้บริหารการใช้งานบัตร vibecards ในองค์กรของท่าน อาทิเช่น
  • การยกเลิกผู้ใช้งานบัตรพนักงาน (Active/Inactive Account)
  • การสลับผู้ใช้งานใหม่แทนผู้ใช้งานเดิมที่ลาออกหรือเลิกใช้บัตร โดยใช้บัตรใบบัตรเดิม (Transfer User)
  • มีรหัสผู้ใช้งาน admin สามารถให้ admin แก้ไขนามบัตรของบุคลากรในองค์กรได้และสามารถให้ vibecards ล็อคบางข้อมูลให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถ แก้ไขได้ เช่น ข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน เป็นต้น
  • มีสถิติเกี่ยวกับข้อมูลใช้บัตรของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นรายงานแสดงข้อมูลการลดปริมาณการใช้กระดาษ และแสดงจำนวนของผู้ใช้ว่าในระยะเวลาที่กำหนดมีการแจกนามบัตรไปแล้วกี่ใบ เป็นต้น(Report Analytics)
  • นอกจากนี้ทีมงานของ vibecards จะช่วยนำเข้า/แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกทุกท่านในองค์กร (Mass Upload) กรณีข้อมูลบางอย่างที่ใช้ร่วมกันมีการเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร อาทิเช่น ที่อยู่ของบริษัท, เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของบริษัท เป็นต้น

แอดไลน์ Official ของเราที่ Line: @vibecards
เพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

ขอตัวอย่างนามบัตร vibeards เพื่อทดลองใช้งานสำหรับองค์กร

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณต้องการทดลองใช้นามบัตร vibecards หรือหากต้องการให้ฝ่ายขายของ vibecards ทำเอกสารเสนอราคาให้ คุณสามารถกรอกข้อมูลและรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเราจะส่งบัตรตัวอย่างให้ท่านได้ทดลองใช้งานระบบ ตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้

ibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำบัตร Vibecards For Enterprise มากกว่า 100 ใบ

“Vibecards For Enterprise” จะใช้การจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Offset Printing ที่มีความละเอียดสูงมีความเรียบร้อยสวยงามในงานพิมพ์ การสั่งซื้อมีจำนวนบัตรขั้นต่ำ 100 ใบ รูปแบบบัตรทั้งหมดจะเป็นแบบเดียวกันต่างกันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบัตร(ถ้ามี) มีระยะเวลาการออกแบบและการผลิตอยู่ที่ประมาณ 15-20 วัน

บริการเสริมระบบแพลตฟอรม์สำหรับลูกค้าองค์กร (Admin Web Portal)

การยกเลิกผู้ใช้งานบัตรพนักงาน (Active/Inactive Account)

การสลับผู้ใช้งานใหม่แทนผู้ใช้งานเดิมที่ลาออกหรือเลิกใช้บัตร โดยใช้บัตรใบบัตรเดิม (Transfer User)

มีรหัสผู้ใช้งาน admin สามารถให้ admin แก้ไขนามบัตรของบุคลากรในองค์กรได้และสามารถให้ vibecards ล็อคบางข้อมูลให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถ แก้ไขได้ เช่น ข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน เป็นต้น

มีสถิติเกี่ยวกับข้อมูลใช้บัตรของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นรายงานแสดงข้อมูลการลดปริมาณการใช้กระดาษ และแสดงจำนวนของผู้ใช้ว่าในระยะเวลาที่กำหนดมีการแจกนามบัตรไปแล้วกี่ใบ เป็นต้น (Report Analytics)

นอกจากนี้ทีมงานของ vibecards จะช่วยนำเข้า/แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกทุกท่านในองค์กร (Mass Upload) กรณีข้อมูลบางอย่างที่ใช้ร่วมกันมีการเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร อาทิเช่น ที่อยู่ของบริษัท, เบอร์โทรศัพท์/โทรสารของบริษัท เป็นต้น

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ขอตัวอย่างนามบัตร Vibecards เพื่อทดลองใช้งานสำหรับองค์กร

หากองค์กรของท่านต้องการทดลองใช้นามบัตร vibecards หรือหากต้องการให้ฝ่ายขายเรา ทำเอกสารเสนอราคาให้ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลและรายละเอียด ทางเราจะส่งบัตรตัวอย่างให้ท่านได้ทดลองใช้งานระบบตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางข้างล่างนี้

@Vibecards
+662-821-7999

ติดต่อทีมเซลล์ของเรา

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อทีมเซลล์ของเรา

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลการติดต่อ