ทีมงานของเรา (Our Team)

Wichian Suranna

Product Manager

Hattaya Tongcheen

Product Designer

Theerawat Suetheesuphasakul

Full Stack Developer

Thongrit Thongtom

Full Stack Developer

Sirinya Keawcomha

Full Stack Developer

Watcharapong Singtothong

Junior Developer

Thanawat Udchachon

Junior Developer

Achiraya Buaphet

UX/UI Designer
vibecards มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลและธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
ข้อมูลการติดต่อ